Összkockázatú, All risks vagyonbiztosítás

Az összkockázatú (all risks) vagyonbiztosítás a lehető legszélesebb körű védelmet nyújtja a vállalkozás termelőeszközeiben és az előállított termékekben keletkezett fizikai károkra.

Kinek ajánljuk?

Bármely gazdálkodó és egyéb szervezet részére (pld. egyéni vállalkozó, Bt, Kft, Zrt, Nyrt, alapítvány, egyesület)

Átfogó biztosítási fedezet cégek, vállalkozások, vállalatok számára

Összkockázatú, All risks vagyonbiztosítás vállalatok, vállalkozások számára

Egy kisebb káreset is súlyos következményekkel járhat

A biztonság és a váratlan helyzetekre való felkészültség a folyamatos működés, a fejlődés, az előbbre jutás alapja. Napjainkban a vállalkozások számára egyre fontosabbá válik, hogy - az üzleti kockázatot csökkentve – materiális és immateriális értékeiket minden lehetséges kár ellen biztosítási védelem alá helyezzék. A vállalkozó pénzügyi felelősséggel tartozik a vállalati vagyonért, valamint erkölcsi és anyagi felelősséggel alkalmazottai felé.

Alkusz cégünk a vállalkozások számára olyan vagyonbiztosítási termékeket kínál, melyek legfőbb előnye, hogy a különböző biztosítások által nyújtott fedezeteket optimálisan egyesíti.

Mely vagyontárgyakra köthető meg a biztosítás?

Összkockázatú, All risks vagyonbiztosítás vagyontárgyakra

A biztosítható értékek köre igen széles. A vállalkozó biztosítást köthet minden saját tulajdonában lévő, avagy idegen tulajdonban lévő, de számára átadott vagyontárgyra (bérelt, lízingelt, bérmunkára, javításra, bizományba átvett vagyontárgyak), valamint a részére őrzésre átadott vagyontárgyakra.

Biztosítható vagyontárgyak:

Összkockázatú, All risks vagyonbiztosítás szerződéskötés

Ki köthet átfogó védelmet nyújtó (All Risks) vagyonbiztosítást?

Vagyonbiztosításunk optimális védelmet nyújt a kereskedelmi, szolgáltatói vagy gyártó tevékenységet folytató vállalkozások számára. Megkötheti minden jogi, gazdálkodó és egyéb olyan szervezet (egyéni vállalkozó, Bt., Kft., Zrt, Nyrt, alapítvány, egyesület, költségvetési intézmény, stb.), melynek célja, hogy értékeit biztosítási védelem alá helyezze a váratlan eseményekkel szemben.

Milyen többlet előnnyel jár az átfogó védelmet nyújtó (All Risks) vagyonbiztosítási csomag?

Milyen további eseményekre nyújt fedezetet az All Risks vagyonbiztosítási csomag?

Betöréses lopás és rablás

Összkockázatú, All risks vagyonbiztosítás betöréses lopás és rablás ellen

A vállalkozók telephelyei, irodái és raktárépületei a legjobb riasztóberendezések és őrző-védő szolgáltatások ellenére is ki vannak téve a lopás és rablás nyomán bekövetkező károknak.

Az All Risks vagyonbiztosítás kiterjed minden biztosított vagyontárgy ellopásával kapcsolatos káreseményre, valamint a rongálás, vandalizmus következtében fellépő veszteségekre.

Összkockázatú, All risks vagyonbiztosítás elektromos berendezések, számítógépek biztosítására

Elektromos berendezéseket és számítógépeket érintő kár

Az elektromos berendezések különösen nagy értéket képviselnek a vállalkozások számára, nemcsak mint munkaeszköz, hanem mint vagyontárgy is. Ugyanakkor elmondható, hogy talán ezek a berendezések a legérzékenyebbek, legsérülékenyebbek a mindennapi használat során. Egy emberi figyelmetlenség, mulasztás, vagy csőtörés hatalmas anyagi kárt okozhat bennük. Ezért kiemelten fontos biztosítási védelmük.

Az elektromos berendezéseket érintő károk közé tartozik a kezelési hiba, gondatlanság, rövidzárlat, túlfeszültség, külső események mechanikus hatása, valamint bármilyen folyadék vagy nedvesség által okozott veszteség.

Üvegkár

Biztosítási termékünk megalkotásakor széleskörűen értelmeztük az üvegkárt, hogy az Ön vállalkozása minden lehetőségre felkészülhessen.

A biztosítási fedezet vonatkozik a nyílászárók üvegezésére, biztonsági üvegfóliákra, üvegkerámia főzőlapokra, tükrökre, cégtáblákra, bútorok üvegezéseire. A biztosító megtéríti az üvegkárral összefüggésben felmerülő járulékos költségek egy részét is, mint például üvegtáblák szállítási, szerelési költségei, törmelékeltakarítási költségek, valamint a kockázatviselési hely megtisztítási és egyszeri takarítási költségei.

Küldöttrablás

Nagy értékű pénzösszegek szállítása mindig nehéz és stresszel járó folyamat, hiszen a vállalkozás napi működését biztosító likvid tőke talán a legvédtelenebb vagyontárgy egy vállalkozás számára. A küldöttrablás esetére vonatkozó biztosításunk a készpénz szállítása kapcsán felmerült esetleges veszteségekre nyújt fedezetet.

Küldöttrablás biztosítási esemény akkor következik be, ha a rablás közvetlenül a biztosított pénztári küldötte(i) ellen irányult a pénzszállítás útvonalán és idejében. A küldött lehet maga a biztosított vagy a biztosított alkalmazottja, illetve megbízottja.

Üzemszünet

Az üzemszünet okozta termelési szünetből származó veszteség nagy próbatétel minden vállalkozás számára. Az üzemszünet biztosítás előnye, hogy fedezetet nyújt minden, a biztosítási eseményt követően elmaradt üzemi nyereségre és folyamatos üzemi költségekre. A biztosítási esemény bekövetkezése esetén, az üzemszüneti veszteségeken belül, az elmaradt üzemi nyereséget és a folyamatos üzemi költségeket téríti meg a biztosító a biztosítottnak.

Szállítmányt fenyegető veszélyek

Összkockázatú, All risks vagyonbiztosítás szállítmányokat ért károkra

Az áru szállítása során számos váratlan természeti és egyéb esemény következhet be, mely során súlyosan sérül a rakomány. A biztosító a szállítási tevékenység során – a kockázatviselés időtartama alatt – az előre nem látható és hirtelen bekövetkező sérülések vagy megsemmisülés okozta azon károkat téríti meg, amelyek a következők miatt keletkeztek:

Emberi tényezőből fakadó károk

A vállalkozásokat emberek alkotják, így a hibázás lehetősége is adott, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A biztosító mentesíti a biztosítottat azokért a személyi sérüléses valamint tárgyrongálási károkért, amelyekért a magyar jog szabályai szerint helytállni tartozik.

Felelősségbiztosítások moduljai:

Bízunk benne, hogy felkeltettük érdeklődését és a részletes feltételekről további tájékoztatással szolgálhatunk Önnek!

Várjuk szíves megkeresését!

Biztosítási tanácsadás,
felvilágosítás, egyeztetés:

Tóth László
biztosítási alkusz

Skype Me™!
Hívjon Skype-on ingyen!

Kapcsolatfelvétel

Nem olvasható a megerősítés? Új kép kérése!